Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 17,4 19,0 18,6 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,7 15,6 15,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 80,1 90,6 89,5 85,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 18,5 15,7 16,4 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,8 15,6 16,0 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,1 17,4 17,9 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,2 100,0 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 490 12 173 12 881 12 692 14 948
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 48 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no