Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Myklerud skole Nesodden kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 224,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 32 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5 76,1 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 14,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 17,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,4 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 807 140 950 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no