Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 807
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no