Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Myklerud skole Nesodden kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,5 191,6 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 30 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,9 77,6 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 15,4 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 19,0 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 439 118 696 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no