Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Myklerud skole 17,2 16,5 16,9 18,5 21,4
Nesodden kommune 187,0 191,6 200,5 211,6 224,1
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Myklerud skole 14,9 15,0 15,0 14,2 13,1
Nesodden kommune 14,0 13,8 13,5 12,9 12,1
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Myklerud skole 2 2 3 3 3
Nesodden kommune 38 30 32 31 32
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Myklerud skole 142,0 95,9 80,5 81,8 93,5
Nesodden kommune 60,8 77,6 75,3 76,3 76,1
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Myklerud skole 9,8 14,7 17,4 16,0 13,0
Nesodden kommune 20,3 15,4 15,7 14,7 14,1
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Myklerud skole 14,9 15,0 15,1 14,2 13,1
Nesodden kommune 14,8 14,3 14,5 13,7 13,0
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Myklerud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nesodden kommune 16,4 17,2 15,8 15,2 14,1
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Myklerud skole 16,8 18,0 17,7 16,3 16,1
Nesodden kommune 18,0 19,0 18,3 17,3 16,2
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Myklerud skole 15,6 14,3
Nesodden kommune 16,7 14,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Myklerud skole 17,1 19,1
Nesodden kommune 17,1 17,2
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Myklerud skole 0,0 0,0
Nesodden kommune 18,2 17,4
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Myklerud skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nesodden kommune 94,6 97,7 97,7 92,4 95,9
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Myklerud skole 11 907 11 439 11 693 12 640 14 807
Nesodden kommune 117 561 118 696 124 736 130 869 140 950
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Myklerud skole 50 49 50 52 57
Nesodden kommune 51 52 52 55 59
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no