Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,2 16,5 16,9 18,5 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,0 15,0 14,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,0 95,9 80,5 81,8 93,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 14,7 17,4 16,0 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,0 15,1 14,2 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,0 17,7 16,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 907 11 439 11 693 12 640 14 807
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 50 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no