Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklerud skole
Myklerudveien 140
1454 FAGERSTRAND
Org.nr 975272893
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,1 17,2 16,5 16,9 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,9 15,0 15,0 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,9 142,0 95,9 80,5 81,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 9,8 14,7 17,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 14,9 15,0 15,1 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 16,8 18,0 17,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 422 11 907 11 439 11 693 12 640
Undervisningstimer totalt per elev 46 50 49 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no