Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myklebust skule
Syvde
6140 SYVDE
Org.nr 975277267
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vanylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,6 18,0 19,5 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 7,5 9,5 8,6 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,7 67,6 71,9 77,2 78,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 9,4 10,9 9,7 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,7 9,4 8,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 10,0 12,8 11,7 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 10,6 13,0 11,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 751 13 786 10 290 11 704 12 320
Undervisningstimer totalt per elev 104 92 73 80 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no