Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mykje skole
Myklandvegen 150
5545 VORMEDAL
Org.nr 990804540
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 29,2 31,1 31,0 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,2 13,7 13,9 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,7 92,6 98,7 98,5 71,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 13,8 12,7 12,6 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,1 13,8 13,9 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 17,1 15,9 16,3 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 223 19 509 20 990 20 499 21 197
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 54 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no