Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Myking skule
Skauvegen 3
5957 MYKING
Org.nr 975285979
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,8 7,6 6,6 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,3 7,6 9,1 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 28,4 41,2 41,4 38,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 24,0 17,1 19,4 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 7,4 7,6 9,0 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 11,5 11,2 10,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 100,0 98,4 98,7 86,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 817 4 645 5 300 4 303 4 919
Undervisningstimer totalt per elev 93 101 98 81 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no