Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Munkerud skole
Oberst Rodes vei 92C
1165 OSLO
Org.nr 974590034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 56,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 38 000
Undervisningstimer totalt per elev 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no