Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Munkerud skole
Oberst Rodes vei 92C
1165 OSLO
Org.nr 974590034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,5 41,2 44,8 51,7 56,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 19,9 18,6 16,4 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 173,7 110,7 90,6 86,3 86,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 16,3 19,0 16,8 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,5 20,8 19,5 17,2 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 24,0 22,9 19,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 95,4 98,8 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 541 27 616 30 696 33 934 38 000
Undervisningstimer totalt per elev 40 37 40 45 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no