Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Munkerud skole
Oberst Rodes Vei 92c
1165 OSLO
Org.nr 974590034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 48,9 48,5 41,2 44,8 51,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 18,4 19,9 18,6 16,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 5 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,3 173,7 110,7 90,6 86,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 9,3 16,3 19,0 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 19,5 20,8 19,5 17,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 22,4 24,0 22,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 94,4 95,4 98,8 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 32 125 31 541 27 616 30 696 33 934
Undervisningstimer totalt per elev 43 40 37 40 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no