Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mottaksskolen
Kongsgård Alle 20
4631 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 12,8 13,9 14,8 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 10,0 11,9 6,7 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,1 32,9 35,1 15,4 14,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6 26,4 29,9 38,4 39,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 11,6 14,7 7,9 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,2 18,6 7,5 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 32,3 28,4 47,5 20,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 29,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 99,7 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 606 7 839 8 650 9 290 9 340
Undervisningstimer totalt per elev 78 71 59 106 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no