Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosvik skole
Køppenvegen 10
7690 MOSVIK
Org.nr 975279219
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 5,0 4,8 4,8 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,2 11,4 11,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 50,4 91,1 21,2 27,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 23,0 11,7 52,0 39,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 12,4 11,7 12,0 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 13,5 14,6 12,9 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 266 3 515 3 320 3 305 3 305
Undervisningstimer totalt per elev 54 61 65 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no