Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosterøy skole
Vodlaveien 1
4156 MOSTERØY
Org.nr 975275299
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennesøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 17,6 19,4 21,8 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,9 14,5 13,0 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,0 73,5 44,7 37,3 27,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 18,0 29,4 31,0 43,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,8 14,5 13,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,6 16,2 15,4 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,1 92,6 92,7 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 085 11 600 13 026 14 365 14 336
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 51 57 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no