Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moster skule
Espelandssjøen 1
5440 MOSTERHAMN
Org.nr 975281280
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,2 35,0 37,8 33,9 34,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,9 10,4 11,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,5 139,6 105,3 123,1 70,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 7,3 8,9 8,5 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,3 11,9 12,8 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 11,5 10,7 12,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 14,2 14,9 15,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 815 23 072 24 240 21 940 22 599
Undervisningstimer totalt per elev 58 65 68 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no