Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moster skule
Espelandssjøen 1
5440 MOSTERHAMN
Org.nr 975281280
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 37,8 33,9 34,6 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,4 11,6 11,5 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 139,6 105,3 123,1 70,2 136,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 8,9 8,5 15,0 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,9 12,8 12,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 10,7 12,4 12,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,9 15,9 17,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 072 24 240 21 940 22 599 21 660
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 61 62 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no