Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosserød skole
Saturnus Vei 15
3226 SANDEFJORD
Org.nr 974594315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Mosserød skole Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 617,1 2 522,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 12,8 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 134 488 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 53,1 57,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 21,7 19,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,0 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,9 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,8 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 15,6 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 18,1 17,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,1 19,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 97,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 269 397 190 1 609 778 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 56 57 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no