Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosserød skole
Saturnus Vei 15
3226 SANDEFJORD
Org.nr 974594315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Mosserød skole 27,8 26,7 26,7 25,1 28,0
Sandefjord kommune 63,0 71,9
Vestfold fylke 150,4 165,8 184,5 183,1 185,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Mosserød skole 14,3 15,4 15,3 16,2 15,3
Sandefjord kommune 7,9 6,8
Vestfold fylke 9,0 8,8 8,7 9,0 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Mosserød skole 9 8 8 10 6
Sandefjord kommune 13 13
Vestfold fylke 29 29 31 40 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Mosserød skole 40,8 44,2 44,0 38,2 58,8
Sandefjord kommune 33,5 32,9
Vestfold fylke 42,8 45,0 46,2 37,0 42,6
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Mosserød skole 30,6 29,8 29,7 38,3 23,0
Sandefjord kommune 20,9 18,4
Vestfold fylke 19,4 17,6 16,9 21,9 18,3
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Mosserød skole 14,2 15,3 15,3 16,4 15,4
Sandefjord kommune 10,3 9,0
Vestfold fylke 11,1 10,8 10,2 10,2 9,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Mosserød skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 9,5 8,2
Vestfold fylke 9,8 9,8 11,3 12,1 12,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Mosserød skole 16,7 18,7 20,6 19,4 18,1
Sandefjord kommune 13,4 11,7
Vestfold fylke 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Mosserød skole 16,7
Sandefjord kommune 11,8
Vestfold fylke 13,0
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Mosserød skole 20,4
Sandefjord kommune 11,9
Vestfold fylke 12,5
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Mosserød skole 0,0
Sandefjord kommune 11,6
Vestfold fylke 17,1
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Mosserød skole 100,0 86,8 86,9 100,0 100,0
Sandefjord kommune 87,9 97,5
Vestfold fylke 93,5 87,8 85,1 86,9 91,2
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Mosserød skole 17 946 16 889 16 927 16 830 18 269
Sandefjord kommune 38 321 43 491
Vestfold fylke 98 750 106 797 117 062 116 773 116 778
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Mosserød skole 52 48 48 46 48
Sandefjord kommune 87 100
Vestfold fylke 79 81 82 79 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no