Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosserød skole
Saturnus Vei 15
3226 SANDEFJORD
Org.nr 974594315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 26,7 26,7 25,1 28,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,4 15,3 16,2 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 8 10 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 44,2 44,0 38,2 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,6 29,8 29,7 38,3 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,3 15,3 16,4 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,7 20,6 19,4 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,8 86,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 946 16 889 16 927 16 830 18 269
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 48 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no