Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosserød skole
Saturnus Vei 15
3226 SANDEFJORD
Org.nr 974594315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,7 26,7 25,1 28,0 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,3 16,2 15,3 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 10 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,2 44,0 38,2 58,8 57,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,8 29,7 38,3 23,0 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,3 16,4 15,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 20,6 19,4 18,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,8 86,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 889 16 927 16 830 18 269 18 671
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 46 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no