Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosserød skole
Saturnus Vei 15
3226 SANDEFJORD
Org.nr 974594315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Mosserød skole 27,8 26,7 26,7 25,1 28,0
Sandefjord kommune 673,6 688,9
Vestfold fylke 2 584,1 2 652,8 2 704,4 2 685,7 2 708,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Mosserød skole 14,3 15,4 15,3 16,2 15,3
Sandefjord kommune 12,3 12,2
Vestfold fylke 12,7 12,4 12,2 12,3 12,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Mosserød skole 9 8 8 10 6
Sandefjord kommune 142 147
Vestfold fylke 423 445 477 508 522
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Mosserød skole 40,8 44,2 44,0 38,2 58,8
Sandefjord kommune 52,8 51,3
Vestfold fylke 68,7 65,4 61,6 58,1 56,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Mosserød skole 30,6 29,8 29,7 38,3 23,0
Sandefjord kommune 21,1 21,3
Vestfold fylke 16,4 16,8 17,6 18,9 19,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Mosserød skole 14,2 15,3 15,3 16,4 15,4
Sandefjord kommune 12,7 12,7
Vestfold fylke 13,6 13,5 13,3 13,1 13,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Mosserød skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 16,2 15,7
Vestfold fylke 14,6 13,9 14,1 14,7 14,7
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Mosserød skole 16,7 18,7 20,6 19,4 18,1
Sandefjord kommune 17,0 17,3
Vestfold fylke 17,4 16,9 17,1 17,2 17,3
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Mosserød skole 16,7
Sandefjord kommune 15,3
Vestfold fylke 15,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Mosserød skole 20,4
Sandefjord kommune 17,5
Vestfold fylke 17,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Mosserød skole 0,0
Sandefjord kommune 19,9
Vestfold fylke 19,5
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Mosserød skole 100,0 86,8 86,9 100,0 100,0
Sandefjord kommune 97,5 98,3
Vestfold fylke 97,8 96,8 96,8 97,3 97,4
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Mosserød skole 17 946 16 889 16 927 16 830 18 269
Sandefjord kommune 433 884 440 681
Vestfold fylke 1 631 132 1 671 986 1 706 842 1 713 151 1 726 556
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Mosserød skole 52 48 48 46 48
Sandefjord kommune 58 59
Vestfold fylke 56 57 58 58 58
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no