Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moss kommune
Kommunenr 0104
Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 335,4 321,3 321,6 327,5 326,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,6 12,7 12,7 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 26 29 30 34
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 156,4 139,4 126,6 123,7 108,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 8,1 9,1 9,3 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,7 13,8 13,9 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,4 14,9 14,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,6 18,7 18,5 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 97,4 96,5 97,6 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 213 556 204 762 206 267 210 214 209 417
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 56 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no