Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosjøen skole
Håreks gate 35
8657 MOSJØEN
Org.nr 974545071
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,2 31,3 35,2 36,2 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,7 9,1 9,1 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,7 60,2 44,3 38,4 39,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 14,3 16,7 19,0 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,9 9,4 9,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,2 13,3 13,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 95,0 82,7 98,7 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 027 18 663 21 348 21 593 20 146
Undervisningstimer totalt per elev 70 69 82 82 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no