Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mosby Oppvekstsenter - Avd skole
Kiledalen 60
4619 MOSBY
Org.nr 974598701
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 12,5 11,9 14,1 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,7 15,8 14,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 225,0 153,4 131,5 89,4 98,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 8,2 10,9 14,8 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 13,6 15,7 14,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 21,6 21,1 15,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 703 8 525 8 020 9 372 10 216
Undervisningstimer totalt per elev 50 54 47 50 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no