Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensrud skole
Lofsrudhøgda 195
1281 OSLO
Org.nr 974590492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Mortensrud skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 5 657,7 5 657,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 12,7 12,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 949 949 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,3 68,7 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 16,8 16,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 14,0 14,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,6 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 17,4 17,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 15,4 15,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 18,5 18,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0 94,2 94,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 28 880 3 674 009 3 674 009 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 71 56 56 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no