Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensrud skole
Lofsrudhøgda 195
1281 OSLO
Org.nr 974590492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 880
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no