Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensrud skole
Lofsrudhøgda 195
1281 OSLO
Org.nr 974590492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 42,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,2
Lærertimer som gis til undervisning 29 122
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no