Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensrud skole
Lofsrudhøgda 195
1281 OSLO
Org.nr 974590492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,7 39,0 39,8 42,3 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,9 11,0 10,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,5 94,2 86,5 71,6 54,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 10,6 11,7 13,8 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,4 11,6 11,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 14,3 14,0 13,3 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 89,6 87,9 82,2 85,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 110 26 372 27 077 29 122 28 880
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 67 70 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no