Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensrud skole
Lofsrudhøgda 195
1281 OSLO
Org.nr 974590492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,1 37,7 39,0 39,8 42,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,6 10,9 11,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,3 97,5 94,2 86,5 71,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,7 10,6 11,7 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,1 11,4 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,3 14,3 14,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,1 92,2 89,6 87,9 82,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 914 25 110 26 372 27 077 29 122
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 68 67 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no