Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensnes skole
Mortensnesvegen 3
9014 TROMSØ
Org.nr 974566397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 24,2 25,2 23,8 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,2 13,1 13,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 8 4 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,9 57,8 38,9 67,3 34,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 20,6 30,8 18,6 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,2 13,1 14,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 16,5 18,4 20,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 880 16 257 17 062 15 795 18 898
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 56 53 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no