Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mortensnes skole
Mortensnesvegen
9014 TROMSØ
Org.nr 974566397
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 21,9 24,2 25,2 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,1 13,2 13,1 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 8 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 77,9 57,8 38,9 67,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 15,5 20,6 30,8 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,0 13,2 13,1 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,1 16,5 18,4 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 100,0 95,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 911 14 880 16 257 17 062 15 795
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 56 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no