Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mork skule
Mork
6105 VOLDA
Org.nr 975277127
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,3 6,7 8,4 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,5 12,7 10,2 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,2 74,0 124,6 54,7 56,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 15,9 9,7 17,9 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,3 12,7 10,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 14,4 14,5 12,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 503 4 389 4 712 5 928 6 384
Undervisningstimer totalt per elev 64 59 58 72 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no