Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mork skule
Mork
6105 VOLDA
Org.nr 975277127
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,7 8,4 8,9 8,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,7 10,2 9,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,0 124,6 54,7 56,4 72,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 9,7 17,9 15,7 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,7 10,2 9,3 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,5 12,1 10,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 389 4 712 5 928 6 384 5 852
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 72 81 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no