Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Morellbakken skole
Morells Vei 20
0487 OSLO
Org.nr 998469635
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 28,9 28,1 30,5 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,1 16,3 15,0 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 586,7 873,3 759,6 254,2 141,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,5 1,6 1,8 5,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,8 21,5 21,7 20,0 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,5 22,2 22,7 21,0 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 99,2 92,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 596 15 966 15 919 17 190 16 687
Undervisningstimer totalt per elev 40 41 40 44 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no