Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Morellbakken skole
Morells Vei 20
0487 OSLO
Org.nr 998469635
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 28,1 30,5 29,8 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,3 15,0 15,6 16,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 873,3 759,6 254,2 141,4 199,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,6 1,8 5,1 9,4 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,5 21,7 20,0 20,7 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 22,7 21,0 22,2 23,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2 23,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 99,2 92,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 966 15 919 17 190 16 687 15 490
Undervisningstimer totalt per elev 41 40 44 42 39
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no