Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Momo Waldorfskole AS (privat)
Sandbakkvegen 73
7072 HEIMDAL
Org.nr 913003284
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
8.-10. trinn
Skoleeier: Momo Waldorfskole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 3,7 3,8 3,8 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 2,4 2,3 2,3 2,6 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 26,7 8,0 9,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 8,2 26,6 26,6 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,9 3,6 3,6 4,1 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 71,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 617 2 296 2 296 2 296 2 296
Undervisningstimer totalt per elev 270 287 287 255 255
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no