Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moltu skule
Moltuvegen 328
6076 MOLTUSTRANDA
Org.nr 974616831
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 6,3 6,2 6,2 6,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,7 8,4 7,8 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,5 73,9 53,3 43,3 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 11,0 14,6 16,8 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 8,7 8,5 7,9 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4 9,3 10,1 9,5 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 448 4 333 4 247 4 247 4 611
Undervisningstimer totalt per elev 75 85 88 94 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no