Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moltemyr skole
Moltemyrsvingen 33
4846 ARENDAL
Org.nr 975282996
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,2 38,0 38,1 36,5 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,0 11,1 12,4 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 5 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,7 61,6 57,2 83,1 35,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 18,0 18,0 13,8 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,0 11,9 12,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 14,3 13,0 15,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,7 13,6 16,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 014 25 045 25 169 23 955 25 507
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 64 57 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no