Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moltemyr skole
Moltemyrsvingen 33
4846 ARENDAL
Org.nr 975282996
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,2 39,2 38,0 38,1 36,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,9 12,0 11,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 7 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,9 77,7 61,6 57,2 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,8 18,0 18,0 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,2 13,0 11,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 13,4 14,3 13,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 16,2 15,7 13,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 939 25 014 25 045 25 169 23 955
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 59 64 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no