Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moldjord skole (utgått)
8110 MOLDJORD
Org.nr 974595435
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 5,3 6,1 7,6 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,9 5,6 2,9 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,9 45,2 29,0 15,8 30,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 13,6 16,4 15,8 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 7,2 5,8 3,2 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 7,8 5,8 3,0 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,1 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,5 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,6 100,0 92,3 100,0 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 800 3 562 3 860 4 908 3 034
Undervisningstimer totalt per elev 112 108 133 258 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no