Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Molde kommune
Kommunenr 1502
Alle grunnskoler med adresse i Molde kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 256,1 259,7 256,5 267,9 276,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,3 13,5 12,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 48 50 55 65 68
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5 62,2 56,5 48,4 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 19,3 21,6 24,2 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,2 14,8 13,9 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,2 15,0 14,4 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,9 18,7 17,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 98,9 96,9 95,1 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 163 283 167 142 164 728 174 711 179 281
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 53 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no