Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Molde Friskole (privat)
Ingebriktvegen 11
6410 MOLDE
Org.nr 985193495
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde Friskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,2 6,1 6,5 7,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,2 8,5 8,4 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,8 42,2 36,3 44,2 64,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 20,5 22,2 17,4 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,2 8,6 8,3 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 10,8 11,5 11,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 11,7 12,5 12,0 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 96,4 72,9 79,0 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 200 4 141 4 043 4 193 4 816
Undervisningstimer totalt per elev 78 77 83 84 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no