Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mokollen skole (privat)
Plutos Vei 16b
3226 SANDEFJORD
Org.nr 976207173
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Mokollen skole Adventkirkens grunnskole i Sandefjord (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 14,5 15,5 15,6 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,4 5,7 5,5 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,3 25,2 25,6 24,1 18,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,8 21,6 19,8 20,2 28,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,6 8,2 6,4 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 7,9 6,2 7,2 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 9,7 8,4 8,3 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,4 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 94,7 89,3 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 845 8 616 9 614 9 652 6 855
Undervisningstimer totalt per elev 112 109 122 127 112
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no