Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mogreina skole
2054 MOGREINA
Org.nr 875272462
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 12,7 15,0 17,2 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 15,8 14,4 13,9 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 99,5 135,2 162,7 86,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 14,3 9,5 7,8 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 15,7 14,3 13,9 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 18,7 16,1 16,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,3 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,2 81,6 87,0 88,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 106 8 474 9 906 11 638 12 033
Undervisningstimer totalt per elev 42 47 52 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no