Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moflata skole
Moflatvegen 32
3733 SKIEN
Org.nr 975278182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 31,4 29,7 31,5 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 15,7 16,4 16,3 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 87,8 86,3 75,3 57,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 16,5 17,5 18,4 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,8 16,6 16,3 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,5 19,2 18,3 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 21 810 21 445 20 300 19 925 22 452
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 45 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no