Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moflata skole
Moflatvegen 32
3733 SKIEN
Org.nr 975278182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 31,9 31,4 29,7 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,3 15,7 16,4 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,1 100,0 87,8 86,3 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 14,1 16,5 17,5 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,3 15,8 16,6 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,7 16,5 19,2 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 896 21 810 21 445 20 300 19 925
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 47 45 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no