Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møvig skole
Flatholmveien 1
4623 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598574
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 24,2 21,4 22,9 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,0 14,1 12,8 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,8 161,9 154,8 150,9 149,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 6,4 7,2 7,2 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 16,0 18,8 17,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,5 22,1 20,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 376 13 713 11 152 12 808 13 380
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 46 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no