Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mørkvedmarka skole
Bjørndalsveien 14
8029 BODØ
Org.nr 974627973
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,7 37,9 38,8 38,7 38,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,3 12,3 12,6 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 8 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,4 57,1 56,6 58,4 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 20,8 20,0 19,6 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,3 12,2 12,7 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 17,5 18,2 18,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 97,6 99,7 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 299 25 057 26 538 25 971 25 402
Undervisningstimer totalt per elev 53 56 60 59 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no