Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mørkved skole
Kongsvegen 94
2380 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270564
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,2 32,2 39,7 39,1 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,5 8,2 8,7 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,5 92,7 96,4 73,4 70,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 9,4 7,7 11,1 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,8 9,0 9,7 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,8 11,6 12,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 003 21 724 26 685 26 942 28 558
Undervisningstimer totalt per elev 78 78 90 85 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no