Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mørkved skole
Kongsvegen 94
2380 BRUMUNDDAL
Org.nr 975270564
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 32,2 32,2 39,7 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,6 9,5 8,2 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 71,5 92,7 96,4 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 11,8 9,4 7,7 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,6 10,8 9,0 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,5 13,8 11,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 859 21 003 21 724 26 685 26 942
Undervisningstimer totalt per elev 71 78 78 90 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no