Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0 3 332,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,6 11,2 11,1 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 489 526 546 581 602
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,0 62,3 59,8 56,3 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 16,6 16,8 17,7 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,3 11,8 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,8 13,6 13,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,9 15,4 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 95,1 95,1 94,7 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204 2 148 389
Undervisningstimer totalt per elev 61 62 64 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no