Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 3 132,3 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,8 11,6 11,6 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 503 472 489 526 546
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 69,5 67,0 62,3 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 15,1 15,5 16,6 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,4 12,3 12,3 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,2 13,8 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,9 15,9 15,9 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,0 96,3 95,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 973 340 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 61 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no