Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Industrivegen 1
6080 GURSKØY
Org.nr 987105941
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 16,6 18,0 20,4 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 8,1 8,5 7,9 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,6 52,5 67,0 102,1 82,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 14,4 11,6 7,1 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 10,6 10,4 8,6 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 9,2 9,8 10,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,5 14,0 12,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 89,6 95,8 95,2 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 035 10 685 11 457 13 025 12 684
Undervisningstimer totalt per elev 89 85 82 88 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no