Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Industrivegen 1
6080 GURSKØY
Org.nr 987105941
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 14,0 16,6 18,0 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 7,9 8,1 8,5 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,0 81,6 52,5 67,0 102,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,2 8,9 14,4 11,6 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 8,6 10,6 10,4 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 10,2 9,2 9,8 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 12,4 13,5 14,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,7 89,6 95,8 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 994 9 035 10 685 11 457 13 025
Undervisningstimer totalt per elev 109 89 85 82 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no