Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Møre barne- og ungdomsskule Skodje AS (privat)
Brusdalsvegen 750
6260 SKODJE
Org.nr 913261968
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Møre barne- og ungdomsskule Skodje AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 9,8 16,6 16,6 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 6,1 5,3 4,9 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,0 18,9 27,2 24,8 23,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 30,8 18,2 18,2 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 8,1 9,0 8,0 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 11,0 4,5 4,4 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,7 7,6 6,9 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,8 3,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,9 89,6 90,8 90,8 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 788 6 596 10 686 10 686 10 686
Undervisningstimer totalt per elev 120 116 130 142 151
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no