Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moen skole
Vammaveien 151
1815 ASKIM
Org.nr 975280624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 16,7 19,3 19,0 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,3 11,9 12,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,6 124,4 104,9 68,3 58,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 10,6 10,5 16,3 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,3 12,1 12,3 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,8 15,1 16,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,0 89,6 94,4 88,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 841 11 314 13 264 13 056 12 429
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 62 62 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no