Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moen skole
Rognstadvegen 64
2770 JAREN
Org.nr 975273903
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 503
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no