Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moen skole
Rognstadvegen 64
2770 JAREN
Org.nr 975273903
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Moen skole 12,6 13,0 12,1 12,3 12,8
Gran kommune 157,1 163,8 161,3 162,0 153,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Moen skole 13,1 12,0 12,7 12,1 13,0
Gran kommune 11,9 11,2 11,5 11,2 11,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Moen skole 3 2 2 2 1
Gran kommune 26 30 27 26 24
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Moen skole 46,3 60,4 59,1 82,1 125,2
Gran kommune 62,0 53,8 60,4 60,7 66,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Moen skole 25,7 18,0 19,3 13,2 9,3
Gran kommune 16,8 18,5 16,7 16,3 15,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Moen skole 13,0 12,0 12,8 12,2 13,0
Gran kommune 12,1 11,4 11,6 11,6 12,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Moen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gran kommune 15,2 14,7 15,1 14,4 14,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Moen skole 14,8 13,3 14,1 13,9 15,3
Gran kommune 15,7 15,6 16,0 15,6 16,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Moen skole 13,5 13,8
Gran kommune 13,9 14,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Moen skole 14,3 17,5
Gran kommune 15,0 15,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Moen skole 0,0 0,0
Gran kommune 18,3 20,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Moen skole 92,2 95,7 100,0 100,0 100,0
Gran kommune 97,3 94,5 96,2 98,2 98,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Moen skole 8 503 8 740 8 009 8 122 8 503
Gran kommune 98 234 103 230 101 488 101 364 96 222
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Moen skole 57 62 58 61 57
Gran kommune 60 63 62 63 61
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no