Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moen skole
Rognstadvegen 64
2770 JAREN
Org.nr 975273903
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 12,6 13,0 12,1 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,1 12,0 12,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 46,3 60,4 59,1 82,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 25,7 18,0 19,3 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,0 12,0 12,8 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,8 13,3 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,2 95,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 847 8 503 8 740 8 009 8 122
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 62 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no