Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moen skole
Rognstadvegen 64
2770 JAREN
Org.nr 975273903
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 13,0 12,1 12,3 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,0 12,7 12,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,3 60,4 59,1 82,1 125,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 18,0 19,3 13,2 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,0 12,8 12,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,3 14,1 13,9 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 95,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 503 8 740 8 009 8 122 8 503
Undervisningstimer totalt per elev 57 62 58 61 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no