Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Moelv ungdomsskole
Skolevegen 14
2390 MOELV
Org.nr 975294773
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 096
Undervisningstimer totalt per elev 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no